UUSI Power PDF Advanced 3 Suomi (Finnish)

UUSI Power PDF Advanced 3 Suomi (Finnish)

Nuance Power PDF Advanced on alan johtavan yrityksen suunnittelema turvallinen asiakirjojen työnkulkuratkaisu, joka tarjoaa vaativille PDF-käyttäjille helpoimman ja tarkimman PDF-tiedostojen hallintatavan. Sillä voidaan luoda, muokata ja koota alan uuden PDF 2.0 -standardimuodon mukaisia asiakirjoja. Asiakirjojen sähköinen allekirjoitus ja jako integroidulla DocuSign®-toiminnolla, joka on maailmanlaajuisesti luotetuin ja käytetyin sähköisten allekirjoitusten palvelu. Reaaliaikainen yhteistyö kollegoiden kanssa tuottaa halutun tuloksen heti ensimmäisellä yrityksellä. Nuance Power PDF on johtava PDF-ratkaisu, jonka ennennäkemätön helppokäyttöisyys ja tarkkuus vapauttavat käyttäjät perinteisten PDF-sovellusten vaatimien kompromissien kahleista.

Promo Price:   £154.99 incl. VAT

 

Paras asiakaskokemus ja arvo: Power PDF tarjoaa rahalle enemmän vastinetta. Se luo huipputasoisia ja turvallisia asiakirjojen työnkulkuja, joiden intuitiiviset työkalut toimivat kuin tutut Microsoft Office® -valintanauhat ja tukevat kosketustoiminnon kanssa yhteensopivia Windows® 10 -kannettavia ja -taulutietokoneita. Siinä on vaikuttava valikoima toimintoja, jotka on suunniteltu lisäämään henkilöstön ja etätyöntekijöiden tuottavuutta uskomattoman hyvään hintaan.

Asiakirjatyönkulun suojaaminen integroiduilla DocuSign®-toiminnoilla: Asiakirjat voidaan allekirjoittaa, lähettää ja vahvistaa DocuSign®- ja Power PDF Advanced -ohjelmien avulla. Yhdellä napsautuksella asiakirjaan voidaan lisätä allekirjoitus, nimikirjaimet ja päiväysleima ennen sen lähettämistä itse määritetyille vastaanottajille. Asiakirjan voi lähettää allekirjoitettavaksi yhdellä napsautuksella, ja vastaanottajat näkevät selkeästi mihin allekirjoitus, nimikirjaimet, päiväys ja muut merkinnät lisätään. Esiasennetulla DocuSign®-ydinvarmenteella voi nopeasti todentaa PDF-asiakirjat, jotka on allekirjoitettu Power PDF Advanced -ohjelman Suojaus-valintanauhan DocuSign®-toiminnolla.

Paperiasiakirjojen muuntaminen PDF-tiedostoiksi tarkemmin: PDF-tiedostoja voidaan luoda nopeasti skannaamalla asiakirjat suoraan PDF-tiedostoiksi yhdellä napsautuksella. Asiakirjat voi skannata tavallisiksi, etsittäviksi tai muokattaviksi PDF-tiedostoiksi. Skannaus, korostus, yliviivaus ja alleviivaus onnistuvat yhdellä työvaiheella.

PDF-tiedostojen luonti mistä tahansa tulostavasta tietokonesovelluksesta: Ohjelman avulla voidaan luoda täysin alan vaatimusten mukaisia PDF-tiedostoja, jotka ovat yhteensopivia kaikkien PDF-katseluohjelmien kanssa ja jotka täyttävät niiden vaatimukset. Luotaessa PDF-tiedostoja Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-sovelluksista tiedostoihin voidaan lisätä kirjanmerkkejä ja siirtää hyperlinkkejä.

Tärkeiden sähköpostien arkistointi PDF-asiakirjoiksi: Sähköpostin tekstisisältö saattaa usein olla vähintään yhtä tärkeä kuin sen liitteet. Niiden arkistointi voi siis olla tärkeää liiketoiminnan kannalta. Power PDF:n avulla Microsoft Outlook -sähköpostiviestien ja -sähköpostikansioiden arkistointi PDF-tiedostoina liitteineen onnistuu helposti. Muunnetut sähköpostit voi tallentaa tietokoneeseen tai tiedostosäiliöön ja hakea tarvittaessa.

Helppokäyttöisten PDF-tiedostojen julkaisu: Näkörajoitteiset ihmiset on otettava huomioon, jotta heidän on helpompi käyttää tietoja ja ohjelmistosovelluksia. Jollain aloilla ja viranomaistyössä vaaditaan helppokäyttötoimintoja. Power PDF:n avulla voidaan luoda helposti PDF-asiakirjoja ohjelmille ja järjestelmille, joita näkörajoitteiset tarvitsevat.

Asiakirjoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen: Jos PDF-asiakirjoja on käsiteltävä muissa sovelluksissa, ei kannata tuhlata aikaa niiden uudelleenkirjoittamiseen – ne voi muuntaa. Ohjelma toisintaa tarkasti ja luotettavasti Microsoft® Word-, Excel®-, PowerPoint®- ja Corel® WordPerfect® -asiakirjat muuttamatta sarakkeita, taulukoita ja grafiikoita. Kätevien taulukkolaskentaominaisuuksien avulla PDF-asiakirjan kaikki sivut voidaan myös yhdistää yhdeksi Excel-taulukoksi, jolloin vältytään työläältä leikkaa ja liitä -työvaiheelta. PDF-asiakirjasta voidaan jopa valita, kopioida ja muuntaa vain tarvittavat tekstikohdat.

Helppo yhdistää ja koota asiakirjoja: Ohjelman avulla voidaan yhdistää tiedostoja ja poistaa tai korvata sivuja helposti vetämällä ja pudottamalla. Lähdeasiakirjan sivuja voidaan tarkastella ja valita esimerkiksi Word-, Excel-, PowerPoint-, WordPerfect-, JPG-, BMP-, TIF- tai XPS-tiedostomuodoissa ja lisätä ne kohdeasiakirjaan. Sivut lisätään PDF-tiedostoon vetämällä ja pudottamalla, ja sen jälkeen niitä voi tarvittaessa vaihtaa tai kopioida. Kaikki avoimet asiakirjat voi yhdistää yhdellä napsautuksella, jolloin alkuperäisistä tiedostonimistä tulee uuden PDF-asiakirjan kirjanmerkkejä. Erätyökaluilla voidaan automatisoida toistuvia työvaiheita ja tehostaa työskentelyä.

Ammattimaiset asiakirjat: Ohjelman avulla voidaan tuottaa asiakirjoja, jotka näyttävät yhtä hyvältä tulostettuina kuin näytölläkin riippumatta siitä, minne ne lähetetään tai missä niitä tarkastellaan. Mitä tahansa tiedosto- ja/tai kansiotyyppejä voidaan yhdistää moderneiksi PDF-portfolioiksi, jotka ovat tarkasteltavissa millä tahansa yleisellä PDF-lukijalla. PDF-asiakirjoihin voidaan lisätä kuvia, grafiikoita, videoita, äänitiedostoja tai kolmiulotteisia piirroksia, jotta viesti välittyisi mahdollisimman vaikuttavasti.

Asiakirjojen liittäminen pilveen: Asiakirjat voi nyt tallentaa pilveen ja käyttää sieltä myöhemmin Box-, Evernote-, Google Drive- tai Microsoft OneDrive -palvelujen avulla. Asiakirjoja voidaan käyttää pilvipalvelussa milloin ja missä tahansa internetin tai tuettujen mobiililaitteiden sovellusten kautta.

Muistiinpanojen sanelu: Ratkaisuun sisältyvällä Dragon Notes -sovelluksella voidaan sanella muistiinpanoja helposti ja välttää tekstin kirjoittaminen. Ohjelma muuttaa puheen tekstiksi nopeasti ja tarkasti, mikä säästää aikaa ja lisää tuottavuutta.

Tietojen keräys lomakkeilla: Älä anna pitkien lomakkeiden täyttämisen hidastaa liiketoimintaa. FormTyper™-työkalun avulla ei-täytettävät lomakkeet voidaan muuntaa automaattisesti täytettäviksi PDF-lomakkeiksi, jotka voidaan täyttää, tallentaa ja lähettää sähköpostitse. Helppokäyttöisillä piirtotyökaluilla voi myös luoda aivan uusia lomakkeita. Täytetyistä lomakkeista voi viedä tietoja sähköpostilla tai verkkopalvelimen kautta lajittelua, etsimistä ja analysointia varten tietokantojen ja laskentataulukoiden yleisiin tiedostomuotoihin, kuten XFDF:ään, HTML:ään, XML:ään, TXT:hen ja CSV:hen.

PDF/A-yhteensopivuuden varmistaminen: PDF/A-yhteensopivuusvaatimukset voidaan täyttää aiempaa helpommin ja varmistaa, että PDF-tiedostoja voidaan käyttää kaikilla PDF-lukijoilla nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelma ilmoittaa, jos PDF/A-tiedosto ei täytä yhteensopivuusvaatimuksia. Näin asian voi korjata saman tien, mikä säästää aikaa ja varmistaa tiedostojen vaatimustenmukaisuuden. PDF/A Compliance Checker voi tarkastaa PDF-tiedostojen PDF/A-1a-, -1b-, -2a-, -2b-, -2u-, -3a-, -3b- ja -3u -yhteensopivuuden.

Asiakirjojen tallennus/avaus suoraan asiankirjanhallintajärjestelmissä: PDF-asiakirjoja voidaan tallentaa suosituimpiin paikan päällä tai pilvessä sijaitseviin asiakirjanhallintajärjestelmiin. Se on nyt aiempaa helpompaa suoraan Avaa/Tallenna-valikon kautta tai Internet Explorer -selaimesta. Prosessin yksinkertaistaminen säästää aikaa ja nopeuttaa ja helpottaa jo käytössä olevien asiakirjanhallintajärjestelmien käyttöä.

Älykäs haku: Ohjelma muuntaa tiedoston etsittäväksi PDF-tiedostoksi mahdollisimman tarkasti missä tahansa PDF-ratkaisussa. Ohjelma kohdistaa haun asiakirjan koko sisältöön – myös kirjanmerkkeihin ja kommentteihin – joten haettu kohta löytyy varmasti. Hyödyt tarkoista hakutoiminnoista, jotka luettelevat ja korostavat kaikki asiakirjasta löytyvät sanan esiintymät. Älykäs Looks Like Search™ -haku löytää sisällöstä nopeasti esimerkiksi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja henkilötunnukset aakkosnumeerisen kaavan perusteella tarkan tekstin sijaan. Hakutulosten automaattinen korostus, yliviivaus tai alleviivaus nopeuttaa ja helpottaa PDF-tiedostojen muokkausta.

Tehokas asiakirjojen suojaus: Luottamukselliset asiakirjat voidaan lukita ilman salasanoja, ja kullekin vastaanottajalle voidaan käyttää mukautettua suojausta Microsoft Active Directory -oikeuksienhallintapalvelun avulla. FileOpen DRM -suojattuja PDF-asiakirjoja voidaan avata ja käsitellä myönnettyjen oikeuksien perusteella. PDF-tiedostoihin voidaan lisätä salasanatoiminto turvallisella 128-bittisellä tai 256-bittisellä AES-salauksella ja käyttöoikeuksien valvonta asiakirjojen tarkastelun, tulostuksen ja muokkauksen valvontaa varten. Asiakirjat voidaan tarkastaa ja arkaluonteiset tiedot poistaa automaattisesti laajennetun hävityksen toiminnoilla, jotta asiakirjojen jakaminen olisi turvallista. Asiakirjojen omistajat voidaan todentaa allekirjoittajan yksityisellä avaimella, Microsoft Cryptolla tai kolmannen osapuolen tuottamilla digitaalisilla allekirjoituksilla. Asiakirjan suojausta voidaan tehostaa litistämällä asiakirjan tiedot, kuten allekirjoitukset, leimat, merkinnät, huomautukset, täytetyt lomakekentät ja grafiikat. Toiminnosta on hyötyä erityisesti rajoitettaessa asiakirjojen muokkausta arkistoinnin tai e-tiedostojen käsittelyn yhteydessä.

Tukee alan uutta PDF 2.0 -standardimuotoa
Tiedostomuotoon keskittyvä uusi PDF 2.0 -standardi varmistaa yhteensopivuuden ja tietoturvan, kun tiedostoa käytetään ja muokataan eri ohjelmissa. Uusi Power PDF -ohjelma takaa, että luodut PDF-asiakirjat ovat aina mahdollisimman yhteensopivia ja turvallisia.

PDF-tiedostojen allekirjoitus tai allekirjoitettavaksi lähetys sähköisten allekirjoitusten johtavalla DocuSign®-palvelulla
DocuSign® on maailmanlaajuisesti tunnettu ja luotettu sähköisen allekirjoituksen palvelu, jonka ansiosta niin hankinnan hyväksyminen, myynnin viimeistely kuin sopimuksen allekirjoitus on helppoa. Työstettävän PDF-tiedoston voi nyt allekirjoittaa tai lähettää jonkun muun allekirjoitettavaksi Suojaus-valintanauhan integroitujen DocuSign-toimintojen kautta.

Reaaliaikainen yhteistyö – haluttu tulos ensimmäisellä yrityksellä
Power PDF -ohjelmassa asiakirjoja voidaan luoda ja muokata yhdessä reaaliaikaisesti. Työ sujuu huomattavasti tehokkaammin, kun asiakirjoja ei enää tarvitse lähetellä edestakaisin osapuolelta toiselle.

Mukautuu asiakkaan työtapoihin
Käyttöliittymän värin voi nyt vaihtaa oman mielen mukaan. Värivaihtoehtoja ovat sininen, vaaleanharmaa, tummanharmaa ja tuttu violetti. Asiakirjoja voi oman valinnan mukaan tarkastella erillisissä Power PDF -ikkunan välilehdissä tai täysin erillisissä Power PDF -ikkunoissa.

Kaikki avoimet PDF-tiedostot yhdistyvät yhdellä napsautuksella
Aikaisempaa tehokkaampi tapa yhdistää kaikki avoimet asiakirjat yhteen PDF-tiedostoon. Koti-työkalurivin Yhdistä kaikki -vaihtoehdon napsauttaminen luo PDF-asiakirjan, joka sisältää alkuperäisten asiakirjojen tiedostonimet kirjanmerkkeinä.

Paranneltu muunnostarkkuus
Entistä parempi sanojen, numeroiden ja asettelun tarkkuus viimeisimmästä Nuance OmniPage -teknologian versiosta integroitujen parannusten ansiosta.

Paranneltu tekstin muokkaus
Power PDF:n muokkaustila pystyy nyt erottelemaan tekstilohkoja entistä tehokkaammin, joten muokkaus ja uudelleenjärjestely on helpompaa.

Paranneltu PDF-tiedostojen luonti verkkosivustoista
Kokonaisia verkkosivustoja tai sivustojen osia voi muuntaa erittäin interaktiivisiksi PDF-tiedostoiksi Power PDF -ohjelman automaattisesti upotettujen hyperlinkkien kautta.

Kontekstikohtaiset muokkausvalintanauhat
Aikaa säästävä pikalinkki valittuna olevan kohteen senhetkiseen tehtävään liittyviin asetuksiin.

Paranneltuja sivujen järjestelyn ominaisuuksia
Asiakirjan yhden tai useamman sivun vaihto tai kopioiminen onnistuu helposti Asiakirjan koonti -näkymässä.

Parannellut kynähuomautukset
Kynällä kirjoitettujen huomautusten muokkaaminen on nyt paljon helpompaa ja tehokkaampaa, koska lähekkäin olevat eri kynäpiirrokset voi ryhmitellä yhdeksi huomautukseksi.

Mahdollisuus upottaa .MP4-videotiedostoja PDF-asiakirjaan
Tämän suositun korkealuokkaisen ja kompressoidun videomuodon voi lisätä suoraan Power PDF -ohjelmalla luotuihin PDF-tiedostoihin ja liittää osaksi PDF-portfoliota.

JavaScriptin tietoturvasertifikaatin tarkistus
Asiakkaat, joiden tietoturvakäytännöt rajoittavat JavaScriptin suorittamista, arvostavat mahdollisuutta vaatia voimassa olevaa, allekirjoitettua sertifikaattia. Se vähentää organisaation riskiä joutua tietoturvahyökkäyksen kohteeksi.

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin muokkaus
Oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten (arabia, heprea jne.) tekstejä ja kommentteja voi muokata kunnolla Power PDF -ohjelmassa.

 • Vähintään Intel® Pentium® 4 -suorittimella tai vastaavalla suorittimella varustettu tietokone
 • Tuetut käyttöjärjestelmät
  • Windows 10 – 32- ja 64-bittinen versio
  • Windows 8.1 – 32- ja 64-bittinen versio
  • Windows 7 – 32- ja 64-bittinen versio ja Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2, 2012 R2 (Citrix, Active Directory ja etätyöpöytäpalvelut)
 • 512 Mt RAM-muistia, suositus 1 Gt
 • 700 Mt vapaata kiintolevytilaa sovellustiedostoille sekä 50 Mt asennusvaihetta varten
 • Verkkoyhteys tuotteen rekisteröintiä, aktivointia, tuotetukea, Dragon Notesia ja ohjelmapäivitysten hankintaa varten
 • Microsoft .NET Framework 4.5. Se asennetaan tuotteen mukana, ellei sitä havaita.

Huomautus: Suorituskyky ja nopeus paranevat, jos tietokoneen suoritin, muisti ja vapaa levytila ylittävät vähimmäisvaatimukset. Tämä pitää erityisesti paikkansa, kun muunnetaan erittäin suuria, värillisiä PDF-tiedostoja. Hypersäietekniikkaa hyödyntävien ja monen suorittimen järjestelmien suorituskyky on parempi.